Idea Otwartego Forum

zaproszenie 10x151

Otwarte Forum to przede wszystkim marzenie. Marzenie o tym, że w jednym miejscu i czasie, grupa ludzi skupionych zawodowo i amatorsko wokół teatru i nauki o teatrze – teatrologii, będzie chciała rozmawiać o rzeczach ważnych związanych z przyszłością ich pracy. Żeby jednak marzenia mogły się spełnić muszą zaistnieć do tego specjalne warunki. Te specjalne warunki postanowiliśmy stworzyć w miejscu, które z dyskursem akademickim i twórczością teatralną nie kojarzyły się dotąd w ogóle. Chcieliśmy, aby te warunki zaistniały w naszym domu, w Jaśkowicach. Dlaczego akurat tutaj? Przede wszystkim dlatego, że jesteśmy przekonani o wyjątkowości tego miejsca w którym od zawsze ścierają się dwa światy. Jest w Jaśkowicach żywioł wiejski, pamiętający jeszcze pola gęsto rozsiane wokół pojedynczych domów, ale także istnieje w Jaśkowicach odwieczny oddech kopalń i fabryk tak charakterystyczny dla ?śląskiego kraju?. To ścieranie się żywiołów stało się dla nas inspiracją i postanowiliśmy w jednym miejscu zgromadzić praktyków i teoretyków teatru. A nauczeni, że atmosfera takiego pogranicza zawsze wydaje obfite plony ? liczymy, że uda się zrealizować nasze marzenie. Co jednak najważniejsze – nie chcemy uciekać od tego kim jesteśmy, nie chcemy udawać i nakładać kolejnych masek ? pragniemy się spotkać, bo spotkanie dla ludzi teatru jest czymś podstawowym i na tej podstawie chcielibyśmy zbudować nasze Otwarte Forum.

I Otwarte Forum