Nasz dom

Dom, który został zbudowany w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku jest naszym Domem. Nie wyróżnia się on od innych budowanych w tamtych latach i nie stoi za nim żadna tajemnicza legenda. Miejsce jak każde inne. Mieszkała i mieszka w nim nasza rodzina. Ale Dom z Jaśkowic to także miejsce, które powstaje i które, mamy nadzieję, ten zwyczajny budynek wypełniony rodziną zamieni w przestrzeń, jakiej nie spotkacie tak łatwo gdzie indziej.

Wszystko, co do tej pory zrobiliśmy i co dopiero mamy zamiar zrobić jest przede wszystkim skierowane na rozwój miejsca, w którym zamieszkaliśmy, i które od dawna jest naszym domem. Celem naszego stowarzyszenia jest Dom – wypełniony sztuką, nauką i rozwojem. Tutaj chcemy realizować nasze spektakle, organizować warsztaty artystyczne oraz edukacyjne, kształtować życie kulturalne i naukowe wokół nas.

Dążymy do stworzenia rodziny, która obrasta w sztukę i do sztuki, która wyrasta z naszej rodziny.

Dom to cel, do którego zmierzamy.

Dom z Jaśkowic