LISTA UCZESTNIKÓW – PRELEGENTÓW KONFERENCJI

Prezentujemy listę prelegentów uczestników naszego Jaśkowskiego spotkania. Jesteśmy dumni i zadowoleni z zainteresowania naszą, jak się okazało, międzynarodową konferencją!
Pani Profesor Eleonora Udalska – gość honorowy I Otwartego Forum w Jaśkowicach
Marek Bielacki (Uniwersytet Łódzki)
Łukasz Borowiec (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Sandra Braksator (Uniwersytet Śląski)
Ewa Dąbek-Derda (Uniwersytet Śląski)
Anna Duda (Uniwersytet Śląski)
Bartłomiej Juszczak (Uniwersytet Pedagogiczny)
Krystyna Latawiec (Uniwersytet Pedagogiczny)
Milan Lesiak (Uniwersytet Wrocławski)
Jacek Mikołajczyk (Uniwersytet Śląski)
Kama Pawlicka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Beata Popczyk-Szczęsna (Uniwersytet Śląski)
Krzysztof Popiołek (PWST Kraków)
Piotr Rudzki (Uniwersytet Wrocławski)
Nad’a Satkova (Masaryk University Brno)
Paweł Stangret (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Dagmara Stanosz (Muzeum Śląskie/ Centrum Scenografii Polskiej)
Włodzimierz Szturc (Uniwersytet Jagielloński, PWST Kraków)
Adriana Świątek (Uniwersytet Śląski)
Piotr Tenczyk (Stowarzyszenie Teatralne Dom z Jaśkowic)
Ewa Wąchocka (Uniwersytet Śląski)
Marzenna Wiśniewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)