Premiera! „Dziady, czyli dusz schodzenie z Akropolis”

13275073_1244015415623781_879455317_o

DZIADY, CZYLI DUSZ SCHODZENIE Z AKROPOLIS
Teatr Obecności pod kierownictwem Bartłomieja Latoszka
oraz Stowarzyszenie Teatralne Dom z Jaśkowic

Scenariusz i reżyseria: Piotr Tenczyk
Scenografia i reż. świateł: Bartłomiej Latoszek
Ruch sceniczny: Barbara Gwóźdź
Kostiumy: Barbara Wojnarowska

Obsada:
Katarzyna Łuczyńska
Joanna Mazur
Piotr Góra
Paweł Janicki
Maksymilian Karpiński
Marek Mierczyk

Opis:

Dziady, czyli dusz schodzenie z Akropolis jest spektaklem, który nie istnieje bez kontekstu. Kontekstu, który zrodził się z fascynacji przedstawieniem Akropolis Teatru Laboratorium.

Oglądając fotografie i zapisy filmowe z pracy zespołu Jerzego Grotowskiego zastanawialiśmy się przede wszystkim nad ostatnią sceną w której grupa aktorów znika w wielkiej skrzyni symbolizującej oświęcimski piec krematoryjny. Pytaliśmy się czy po tylu latach od premiery zmieniło się coś w tym jak patrzymy na drugiego człowieka? I czy rzeczywiście międzyludzka miłość została pogrzebana razem z kukłą symbolizującą Chrystusa, czy jednak jest ona czymś o wiele większym, wyrastając ponad milczące pomniki naszej nienawiści?

Spektakl Dziady, czyli dusz schodzenie z Akropolis jest także ponownym spojrzeniem na Mickiewiczowski dramat, który w tym wypadku staje się wentylem bezpieczeństwa dla koszmaru wojny. Prastare obrzędy po raz kolejny pomagają przywrócić status quo. Pozwalają one na powrót spojrzeć duchom na własne losy, rozliczyć się z nich i zapamiętać jaką drogę wybrały.

Chcieliśmy sobie zadać tym przedstawienie jedno pytanie – czy po Oświęcimiu wydarzyło się coś więcej?

/wstęp wolny/

Wyniki konkursu Orzesze wydaje Poetów!

Bardzo się cieszymy, że możemy przedstawić laureatkę naszego konkursu! Została nią Kamila Łyłka – Kosińska ukrywająca się pod godłem mamodajmijeść – autorka zbioru wierszy „From 17”. Gratulujemy zwyciężczyni doceniając tym samym wybijającą się ze wszystkich zestawów dojrzałość literacką oraz sprawność warsztatową.
Ze swojej strony pragniemy wyrazić ogromną radość, że będziemy mieli możliwość wydania naszej pierwszej książki konkursowej. Mamy nadzieję, że to dopiero początek.
Zwycięski zestaw zostanie opublikowany w formie książkowej, a oficjalne wręczenie egzemplarzy zakończy Spotkanie Poetyckie w Orzeszu, które odbędzie się w październiku tego roku.
O szczegółach będziemy informować na bieżąco.
W tym miejscu pragniemy także podziękować Jury konkursu, czyli Joannie Starkowskiej oraz Dawidowi Kujawie, a także Urzędowi Miejskiemu w Orzeszu bez którego nie byłoby naszego konkursu.
Dziękujemy pozostałym uczestnikom, którym życzymy dalszej, twórczej pracy.
Basia i Piotrek

Orzesze wydaje Poetów

I Ogólnopolski konkurs poetycki „Orzesze wydaje poetów”

Regulamin

 1. Celem konkursu jest profesjonalne wydanie wspólnej książki dwóm autorom (książka będzie dwustronna – z jednej strony będzie książka jednego autora, a z drugiej drugiego). Laureaci zostaną wybrani spośród zgłoszonych do konkursu autorskich projektów poetyckich. Założeniem konkursu jest wydanie młodym autorom ich poezji w formie książkowej. Od kandydatów oczekujemy oryginalnych, wcześniej nie drukowanych w formie książkowej utworów poetyckich o wysokich wartościach artystycznych. Laureatom oferujemy pomoc redakcyjną, edytorską i graficzną.
 2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Teatralne Dom z Jaśkowic oraz Urząd Miasta Orzesze.
 3. W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy, między 18 a 35 rokiem życia.
 4. Prace należy przysyłać w formie drukowanej listem poleconym z dopiskiem „Orzesze wydaje poetów” do dnia 14.04.2016r. na adres:Stowarzyszenie Teatralne Dom z Jaśkowicul. Fabryczna 243-180 Orzesze.
 5. Na konkurs jeden autor może nadesłać jedną zaprojektowaną i przygotowaną do druku autorską książkę poetycką, dotychczas nie publikowaną w zwartej formie drukarskiej (np. tomik, arkusz poetycki). Dopuszczamy wcześniejsze drukowanie pojedynczych tekstów w prasie lub antologiach. Nie wymagamy przysyłania książek w już gotowym opracowaniu graficznym (tzn. okładka, strona tytułowa itp.), ale muszą być skomponowanego jako artystyczna całość i opatrzonego tytułem.
 6. Treść utworów poetyckich jest dowolna. Objętość powinna zawierać się w zakresie od 30 do 70 stron. Strony muszą być ponumerowane.
 7. Każdy autor musi podpisać swoją pracę pseudonimem i przysłać ją w czterech egzemplarza w formacie A4. W osobnej zaklejonej kopercie, opatrzonej tym samym pseudonimem, autor ma umieścić kartkę z danymi osobowymi (imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail, datę urodzenia, krótką notę biograficzną oraz ewentualne tytuły wydanych dotąd samodzielnych książek poetyckich z rokiem wydania i nazwą wydawcy). Zaklejoną kopertę z danymi można przyczepić na końcu pracy.
 1. Warunki regulaminu będą ściśle przestrzegane.
 2. Jury wyłowi dwóch laureatów, którzy będą mieli wydaną wspólnie książkę.
 3. Nagrodę stanowić będzie profesjonalne wydanie zgłoszonej i nagrodzonej autorskiej książki poetyckiej w nakładzie 1000 egz. Po 200 egzemplarzy dla każdego z autora, a pozostałe rozdysponuje Stowarzyszenie oraz Urząd Miasta Orzesze.
 4. Organizator zapewnia złożenie książki i przygotowanie jej do druku, obsługę graficzną, korekcyjną i edytorską.
 5. Format wydania książki – A5. Wydana publikacja nie będzie podlegała sprzedaży.
 6. Autor nagrodzonej książki nie otrzyma żadnego dodatkowego honorarium związanego z publikacją książki.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo ingerencji w nagrodzony projekt książki związany ze stronami redakcyjnymi.
 8. Jury zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy i tym samym niezakwalifikowania książki do druku i wstrzymania nagrody.
 9. Organizator nie zwraca nadesłanych prac, zobowiązuje się jednak do zniszczenia ich po ogłoszeniu wyników konkursu.
 10. Zgłoszenie do udziału w konkursie przez nadesłanie pracy traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu.
 11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 14 maja 2016 roku. Wszyscy uczestnicy zostaną o dokładnej dacie powiadomieni oraz zostaną zaproszeni na festiwal literacki, podczas którego zostanie ogłoszony wynik konkursu i odbędą się spotkania autorskie z poetami.
 13. Werdykt zostanie także ogłoszony na stronie www.domzjaskowic.pl oraz na www.facebook.com/domzjaskowic
 14. Zgłaszając się do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowej współpracy z organizatorem, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych DzU nr 101 z 2002, poz. 926 z późniejszymi zmianami.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Dodatkowe informacje: Stowarzyszenie Teatralne Dom z Jaśkowic domzjaskowic@gmail.com

Za przebieg konkursu z ramienia organizatora odpowiada Barbara Wojnarowska – dyrektor Stowarzyszenia Teatralnego Dom z Jaśkowic.

Teatr w domu! Pomóż nam zrealizować marzenie!

Czy zbudowanie teatru w domu jest możliwe? Owszem, jest!
Otóż rusza nasz projekt marzenie – budowa własnej sali teatralnej. Tak, tak wiemy… brzmi szalenie! Zaczęliśmy właśnie zbiórkę, która pomoże nam to szalone, aczkolwiek możliwe do zrealizowania marzenie spełnić. Obok własnego domu planujemy wybudować salę, która będzie służyła naszej działalności teatralnej i kulturalnej.

Chcielibyśmy Cię prosić o pomoc. Nawet jeżeli nie możesz nas wesprzeć finansowo, to prosimy roześlij tę wiadomość dalej. Najważniejsze jest dla nas, aby dotarła do jak najszerszego grona osób.

Dzięki ludziom tworzymy przestrzeń wokół siebie i dla nich chcemy działać oraz budować Dom z Jaśkowic!

https://zrzutka.pl/teatr-w-domu

10588190_854999054524498_931134211_o

Patronujemy poezji!

Uprzejmie informujemy, że objeliśmy patronatem bardzo ciekawą antologię poezji!

Pociąg naszego wieku

Antologia kolejowa „Pociąg naszego wieku” (wydawnictwo Komograf i Literacka pkp-jazda) wyruszyła właśnie ze stacji. Redaktor Piotr Goszczycki zabrał ze sobą w podróż stu autorów, głównie z Polski, ale także z Grecji, Czech i Włoch. Na przedniej stronie okładki zobaczymy lokomotywę ciągnącą wagony, w podróży gdzieś na pustkowiach… W wielu wierszach odnajdziemy obrazki ukazujące zapomniane stacyjki, dworce, semafory, zwrotnice, parowozy, starsze i nowsze modele pociągów. Ta kolejowa scenografia zmusza jednak poetów do głębszych rozważań na temat życia i kondycji człowieka. Całość uzupełniają liczne fotografie przedstawiające to wszystko, co związane z kolejnictwem, a także cytaty, rozpoczynające każdą część antologii i nawiązujące do podróży pociągiem. Te ostatnie pochodzą m.in. z utworów Ewy Lipskiej, Edwarda Stachury, Gorana Bregovica oraz aktora Piotra Polka.

Pociągi, podróż pociągiem, małe stacyjki, leciwe lokomotywy stanowią źródło inspiracji dla wielu piszących. Ta tematyka wciąż cieszy się popularnością, zarówno wśród piszących jak i wśród czytających. Nowa antologia liczy ponad czterysta stron i jest nie tyko przeznaczona dla pasjonatów kolejnictwa, ale dla wszystkich, którzy lubią podczas podróży pociągiem zamyślić się czasem nad naszą codziennością. Gdyż poeci w swoich wierszach próbują odpowiedzieć na pytanie jak ten XX, XXI wiek zmienił nas samych i jak my zmieniliśmy nasz świat.

Antologia jest dostępna za pośrednictwem strony literacka.pkp-jazda.pl/szlak.html

pkp jazda 11153382_811543145566531_1843335970_o

Premiera!

“(…)O czym to mieliśmy? A tak, chcieliście się dowiedzieć czegoś o teatrze. Tylko co ja wam mogę powiedzieć takiego, co by nie było banałem. Toż naprzeciw mnie siedzą sami profesjonaliści. (…)”

Kim byłby dla nas dzisiaj Wojciech Bogusławski? Kim jesteśmy w oczach samego Bogusławskiego? I czy “Arię Bardosa” jeszcze warto dziś śpiewać?

Reżyseria: Miłosz Markiewicz
Scenariusz: Krzysztof Serafin
Kostium: Barbara Wojnarowska

Występuje: Piotr Tenczyk

Monodram współfinansowany przez miasto Orzesze. Współorganizator – MOK Orzesze.

Fotografie: Anna Duda

IMG_0572

Bogusławski

Reichan_Wojciech_Bogusławski

Świat srogi, świat przewrotny,

Na opak wszystko idzie,

Kto nie wart, pan stokrotny

A człek poczciwy w biedzie.

Lecz rozum górę bierze,

Tem sobie życie słodzę,

I ja porosnę w pierze,

Choć dziś bez butów chodzę.

Nie mądry, kto wśród drogi,

Z przestrachu traci męstwo,

Im sroższe ciernie, głogi,

Tem milsze jest zwycięstwo

Na górze mieszka Sława,

A Szczęście jeszcze wyżej,

Lecz gdy chęć nie ustawa,

Wnet się człek do nich zbliży,

Im srożej Los nas nęka,

Tem mężniej stać mu trzeba;

Kto podle przed nim klęka,

Ten niewart względów Nieba.

Mnie, chociaż głód dojmuje,

Lecz duszy mej nie szkodzi,

Śpiewaniem biedę truję,

Wesołość troski słodzi.

Kilka słów po konferencji.

To był piękny, wspaniały i wyjątkowy czas. I Otwarte Forum w Jaśkowicach przeszło do historii, unosi się jeszcze w naszych głowach i zostanie na długo w sercu. Musi minąć sporo czasu, żeby doszło do nas, że wydarzyło się to naprawdę. Cel został osiągnięty – marzenie się spełniło!

Już niedługo wstawimy więcej zdjęć i pojawi się krótki film dokumentujący to wspaniałe wydarzenie. Niebawem rozpoczniemy także pracę nad tomem pokonferencyjnym.

Było pięknie!

1941529_492895897504027_5330370202979171003_o

LISTA UCZESTNIKÓW – PRELEGENTÓW KONFERENCJI

Prezentujemy listę prelegentów uczestników naszego Jaśkowskiego spotkania. Jesteśmy dumni i zadowoleni z zainteresowania naszą, jak się okazało, międzynarodową konferencją!
Pani Profesor Eleonora Udalska – gość honorowy I Otwartego Forum w Jaśkowicach
Marek Bielacki (Uniwersytet Łódzki)
Łukasz Borowiec (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Sandra Braksator (Uniwersytet Śląski)
Ewa Dąbek-Derda (Uniwersytet Śląski)
Anna Duda (Uniwersytet Śląski)
Bartłomiej Juszczak (Uniwersytet Pedagogiczny)
Krystyna Latawiec (Uniwersytet Pedagogiczny)
Milan Lesiak (Uniwersytet Wrocławski)
Jacek Mikołajczyk (Uniwersytet Śląski)
Kama Pawlicka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Beata Popczyk-Szczęsna (Uniwersytet Śląski)
Krzysztof Popiołek (PWST Kraków)
Piotr Rudzki (Uniwersytet Wrocławski)
Nad’a Satkova (Masaryk University Brno)
Paweł Stangret (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Dagmara Stanosz (Muzeum Śląskie/ Centrum Scenografii Polskiej)
Włodzimierz Szturc (Uniwersytet Jagielloński, PWST Kraków)
Adriana Świątek (Uniwersytet Śląski)
Piotr Tenczyk (Stowarzyszenie Teatralne Dom z Jaśkowic)
Ewa Wąchocka (Uniwersytet Śląski)
Marzenna Wiśniewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Nowa strona I Otwartego Forum w Jaśkowicach

 

www.otwarteforu.eu

Otwarte Forum to przede wszystkim marzenie. Marzenie o tym, że w jednym miejscu i czasie, grupa ludzi skupionych zawodowo i amatorsko wokół teatru i nauki o teatrze – teatrologii, będzie chciała rozmawiać o rzeczach ważnych związanych z przyszłością ich pracy. Żeby jednak marzenia mogły się spełnić muszą zaistnieć do tego specjalne warunki. Te specjalne warunki postanowiliśmy stworzyć w miejscu, które z dyskursem akademickim i twórczością teatralną nie kojarzyły się dotąd w ogóle. Chcieliśmy, aby te warunki zaistniały w naszym domu, w Jaśkowicach. Dlaczego akurat tutaj? Przede wszystkim dlatego, że jesteśmy przekonani o wyjątkowości tego miejsca w którym od zawsze ścierają się dwa światy. Jest w Jaśkowicach żywioł wiejski, pamiętający jeszcze pola gęsto rozsiane wokół pojedynczych domów, ale także istnieje w Jaśkowicach odwieczny oddech kopalń i fabryk tak charakterystyczny dla „śląskiego kraju”. To ścieranie się żywiołów stało się dla nas inspiracją i postanowiliśmy w jednym miejscu zgromadzić praktyków i teoretyków teatru. A nauczeni, że atmosfera takiego pogranicza zawsze wydaje obfite plony – liczymy, że uda się zrealizować nasze marzenie. Co jednak najważniejsze – nie chcemy uciekać od tego kim jesteśmy, nie chcemy udawać i nakładać kolejnych masek – pragniemy się spotkać, bo spotkanie dla ludzi teatru jest czymś podstawowym i na tej podstawie chcielibyśmy zbudować nasze Otwarte Forum.

Zapraszamy!

Warsztaty teatralne

Miejski Ośrodek Kultury w Orzeszu zaprasza na stałe zajęcia!
Warsztaty Teatralne
Sala Widowiskowa Orzesze – Jaśkowice
wtorki godzina 19:00
Jeżeli szukasz ludzi dla których teatr jest miejscem ciągłego poszukiwania, a praktyka teatralna sposobem na rozwijanie własnej wrażliwości artystycznej to zapraszamy Cię do spotkania!
Warsztaty są dla nas przede wszystkim miejscem spotkania ze sztuką. Chcemy się uczyć teatru i tworzyć spektakle. Przyjdź, żebyśmy mogli wspólnie pracować!